Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om een bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij soms enkele gegevens van u nodig. Denk bijvoorbeeld aan uw (achter)naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw adres, postcode en woonplaats.
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld uw e-mailadres, telefoonnummer en (achter)naam nodig om met u contact op te kunnen nemen.

Door akkoord te gaan, gaat u automatisch akkoord met deze regel. Gegevens kunnen eerder uit ons bestand verwijderd worden maar Restaurant Lung Fung heeft het recht om uw gegevens maximaal een jaar te behouden. Na een jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om een bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij soms enkele gegevens van u nodig. Denk bijvoorbeeld aan uw (achter)naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw adres, postcode en woonplaats.
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld uw e-mailadres, telefoonnummer en (achter)naam nodig om met u contact op te kunnen nemen.

Door akkoord te gaan, gaat u automatisch akkoord met deze regel. Gegevens kunnen eerder uit ons bestand verwijderd worden maar Restaurant Lung Fung heeft het recht om uw gegevens maximaal een jaar te behouden. Na een jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.